Finanse Telewizji Polsat  |  Z TVP do TV Republika. Był pierwszym Polakiem w USA bez wizy w "Wiadomościach"  |  Pięć agencji w przetargu PKO BP  |  Wycena akcji Agory  |  Grupa TVP straciła  |  Naziemna Antena HD zwiększa  |  Finałowy sezon serialu "Szadź"  |  Grupa Gemius  |  Naziemny ViDoc TV chce poszerzyć zasięg  |  Wydawca "Gazety Olsztyńskiej"  |  Drugi sezon "Zatoki szpiegów"  |  "Królowie" w ramówce TVP  |  Grey Group i Artegence z kontraktem  |  Publicis będzie zarządzać  |  Change Serviceplan wprowadza  |  Szef Axel Springer rozmawia na temat podziału firmy  |  Australia pod groźbą kar będzie wymagać aktywnej walki z dezinformacją  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 37 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Finanse Telewizji Polsat  |  Z TVP do TV Republika. Był pierwszym Polakiem w USA bez wizy w "Wiadomościach"  |  Pięć agencji w przetargu PKO BP  |  Wycena akcji Agory  |  Grupa TVP straciła  |  Naziemna Antena HD zwiększa  |  Finałowy sezon serialu "Szadź"  |  Grupa Gemius  |  Naziemny ViDoc TV chce poszerzyć zasięg  |  Wydawca "Gazety Olsztyńskiej"  |  Drugi sezon "Zatoki szpiegów"  |  "Królowie" w ramówce TVP  |  Grey Group i Artegence z kontraktem  |  Publicis będzie zarządzać  |  Change Serviceplan wprowadza  |  Szef Axel Springer rozmawia na temat podziału firmy  |  Australia pod groźbą kar będzie wymagać aktywnej walki z dezinformacją  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 37 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Finanse Telewizji Polsat  |  Z TVP do TV Republika. Był pierwszym Polakiem w USA bez wizy w "Wiadomościach"  |  Pięć agencji w przetargu PKO BP  |  Wycena akcji Agory  |  Grupa TVP straciła  |  Naziemna Antena HD zwiększa  |  Finałowy sezon serialu "Szadź"  |  Grupa Gemius  |  Naziemny ViDoc TV chce poszerzyć zasięg  |  Wydawca "Gazety Olsztyńskiej"  |  Drugi sezon "Zatoki szpiegów"  |  "Królowie" w ramówce TVP  |  Grey Group i Artegence z kontraktem  |  Publicis będzie zarządzać  |  Change Serviceplan wprowadza  |  Szef Axel Springer rozmawia na temat podziału firmy  |  Australia pod groźbą kar będzie wymagać aktywnej walki z dezinformacją  |  Zapraszamy do newslettera "Presserwis" – dziś 37 newsów ze świata mediów i reklamy  | 

Temat: ESG

Wydanie: ESG 2024

Polpharma

RÓŻNORODNOŚĆ I WŁĄCZANIE

POLPHARMA REALIZUJE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ZRÓŻNICOWANIE I INKLUZYWNOŚĆ JAKO CEL STRATEGICZNY WSPIERANY DZIAŁANIAMI ODDOLNYMI

W Polpharmie nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek cechy, w tym płeć, wiek, pochodzenie, narodowość, religię, orientację seksualną, wygląd, stan zdrowia czy poziom sprawności fizycznej. Wszyscy pracownicy są zobowiązani m.in. do zapoznania się z Kodeksem etyki Polpharmy i Procedurą przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Realizujemy politykę zero tolerancji wobec działań mobbingowych oraz zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji. Polpharma jest sygnatariuszem Karty różnorodności.

Stworzyliśmy ramy formalne, które pomagają nam realizować strategiczny cel dotyczący różnorodności. Pod koniec 2022 roku ustanowiliśmy Politykę różnorodności. Zobowiązujemy się w niej do budowania kultury organizacji, w której każda osoba jest doceniana za swój wkład w funkcjonowanie i rozwój firmy. Deklarujemy promowanie zasad równego traktowania w zatrudnieniu i rozwoju zawodowym bez względu na różnice wrodzone lub nabyte czy tożsamość organizacyjną, tj. przynależność do działu, formę zatrudnienia, lokalizację. Zobowiązujemy się również do monitorowania poczucia równego traktowania w organizacji, edukacji i komunikacji oraz do dialogu z interesariuszami w celu budowania środowiska otwartego na różnorodność.

W 2023 roku powołaliśmy pełnomocniczkę zarządu ds. różnorodności i włączania. Osoba na tym stanowisku czuwa nad przestrzeganiem polityki różnorodności oraz wprowadza programy edukacyjne i inicjatywy wspierające różnorodność i inkluzywność.

Wdrażamy inkluzywny język w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 2022 roku przeprowadziliśmy w Polpharmie zmianę nazw stanowisk, zachęcając do stosowania feminatywów. Opublikowaliśmy także „Przewodnik po włączających zachowaniach i komunikacji, czyli inkluzywność w Polpharmie”. Dokument jest dostępny w zasobach firmowego intranetu i będzie wręczany wszystkim obecnym i nowym pracownikom.

Prowadzimy edukację menedżerów w zakresie wszelkich obszarów inkluzywności, począwszy od rekrutacji aż po zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi. Dla pracowników organizowane są webinaria i inne formy edukacji. Tematowi różnorodności i budowania włączającego miejsca pracy poświęciliśmy jeden dzień w ramach Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2023.

W 2023 roku podpisaliśmy też deklarację przystąpienia do programu „Cykl kariery”, prowadzonego przez Kulczyk Foundation. W ramach realizacji zobowiązań zamontowaliśmy 113 skrzyneczek z materiałami menstruacyjnymi w damskich toaletach we wszystkich naszych lokalizacjach.

Wspieramy oddolne inicjatywy pracowników. Pod szyldem #RóżniRazem, powstały cztery sieci pracownicze: #RazemDlaKobiet koncentruje się na budowaniu współpracy między kobietami a mężczyznami, propaguje wzajemny szacunek i równe szanse rozwoju zawodowego bez względu na płeć; #RazemDlaPokoleń skupia się na podnoszeniu świadomości na temat różnorodności wiekowej w zespołach i tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między przedstawicielami różnych pokoleń; #RazemDlaRodziców dąży do rozwoju wspierającego środowiska pracy dla rodziców, w tym przyszłych rodziców, uwzględniając szczególne potrzeby osób w trudnej sytuacji, takich jak samodzielni rodzice lub rodzice dzieci z niepełnosprawnościami; #RazemDlaNeuroróżnodności buduje świadomość, edukuje i wspiera osoby neuroróżnorodne. Połączenie działań systemowych podejmowanych przez kierownictwo z inicjatywami oddolnymi wpływa na większe zaangażowanie na rzecz różnorodności i lepsze dopasowanie rozwiązań do realnych potrzeb, a zarazem zapewnia niezbędną strategiczną rangę i sprawczość.

W wyniku działań na rzecz równości płci w 2023 roku kobiety stanowiły już 33 proc. składu zarządu Polpharmy; w 2022 roku kobietą była co czwarta osoba pracująca w strukturach zarządczych.

Dzięki tym działaniom, w badaniu DiversityINCheck 2024 prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polpharma znalazła się na liście firm najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu kulturą różnorodności i włączania w Polsce. Ponadto Rada Ekspertek i Ekspertów tego badania wyróżniła nas jako organizację, która od 1. edycji osiągnęła największy postęp w budowaniu włączającego miejsca pracy. Polpharma została również finalistą w konkursie Diamenty Sustainable Economy w kategorii Lider różnorodności.

EFEKT

33 PROC. ZARZĄDU Polpharmy stanowią od 2023 roku kobiety

Press

KONTAKT

Magdalena Rzeszotalska
szefowa działu komunikacji korporacyjnej i CSR/ESG
tel. 607 696 473
[email protected]

Monika Jasłowska
pełnomocniczka zarządu ds. różnorodności i włączania
tel. 691 935 401
[email protected]

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z najświeższymi informacjami ze świata mediów i reklamy. Pressletter

Press logo
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce zgadzasz się na zapisywanie ich w pamięci urządzenia. Dodatkowo, korzystając ze strony, akceptujesz klauzulę przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji w Regulaminie.